CASI Gedragsonderzoek brom- / snorfietsers

woensdag 6 december 2023

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft CHOICE insights + strategy een gedragsonderzoek uitgevoerd naar de belemmeringen en aanknopingspunten in het aankoopproces van een nieuwe E-snor- of bromfiets. Het onderzoek stelt drie gedragsbepalers vast die de aanschaf van een nieuwe elektrische snor- of bromfiets beïnvloeden.

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft CHOICE insights + strategy een onderzoek uitgevoerd naar de belemmeringen en aanknopingspunten in het aankoopproces van een nieuwe elektrische snor- of bromfiets (e-BSF) en welke CASI gedragsbepalers hierbij een rol spelen.

De doelgroep zijn huidige bezitters van een fossiele snor- of bromfiets BSF) en mensen die overwegen een (e-)BSF te kopen.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Klimaatakkoord uit 2019 waarin is afgesproken dat overheden maatregelen treffen om de BSF te verschonen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de overweging om een nieuwverkoopverbod voor fossiele BSF in te stellen op nationaal niveau in 2027. Tevens is afgesproken dat vanaf 2025 alle snorfietsen envanaf 2030 alle bromfietsen op de Nederlandse markt elektrisch moeten zijn.

Daarom wenst het ministerie de transitie van brandstof naar elektrisch aangedreven BSF de komende jaren te versnellen en zo de doelstelling uit het Klimaatakkoord te kunnen halen.

Het onderzoek is opgedeeld in twee deelonderzoeken: 

  1. Kwalitatief vooronderzoek: 15 individuele interviews gehouden met (potentiële) kopers van een (e-)BSF bij dealers. Het doel van het vooronderzoek is om de gedragsreis van de aankoop van een (e-)BSF in kaart te brengen.
  2. Kwantitatief onderzoek: het kwantitatief onderzoek is uitgevoerd via een online enquête onder n=804 Nederlanders van 16 jaar en ouder die een BSF bezitten of er een overwegen aan te schaffen. Het doel van het kwantitatief onderzoek is om inzicht te geven in de CASI gedragsbepalers die een motiverende of belemmerende rol spelen bij de aankoop van een nieuwe e-BSF en relevante doelgroepsegmenten die daarbij te onderscheiden zijn. De resultaten uit het onderzoek dienen voor CASI-sessies om de communicatiestrategie en eventuele gedragsinterventies te bepalen om mensen te stimuleren een e-BSF aan te schaffen.


De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:

  1. De grootste groepen van potentiële BSF consumenten bevinden zich nog in de bewustwordingsfase, overlopend naar de informatiefase: leren en informeren dus.
  2. Middels regressieanalyse is vastgesteld welke gedragsbepalers aankoopintentie het sterkst verklaren. De belangrijkste motivatoren verschillen per modaliteit: Overwegers zonder brom-/snorfiets: kennis (opladen via stopcontact) Snorfietsbezitters: descriptieve norm (sociale omgeving rijdt al elektrisch) Bromfietsbezitters: zelfbeeld (duurzaamheid)
  3. De belangrijkste drempels zijn: beperkte kennis (37% weet niet dat een elektrische snorfiets via het stopcontact opgeladen kan worden, 55% weet niet dat de accu uitneembaar is en 42% weet niet dat fossiele snorfietsen meer schadelijke stoffen uitstoten dan elektrische), aversie (‘gedwongen’ voelen, ondanks dat de meerderheid het belang van elektrificatie inziet), de prijs (te hoog) en/of de risico’s (brand, diefstal). Als ‘alternatieven’ voor een brom- of snorfiets lijken vooral een auto en/of een elektrische fiets in overweging te worden genomen.
  4. De brom-/snorfiets bezitters en/of overwegers vormen 3 onderscheidende segmenten: de Onervaren Overweger (27%), Welwillende 55-plusser met snorfiets (49%) en Behoudende westerling met bromfiets (25%). Het modaliteitsbezit is met afstand hét bepalende grondcriterium, ook voor de andere in de segmentatieanalyse betrokken variabelen.


Wanneer je geïnteresseerd bent in de gehele rapportage dan kan je deze downloaden via onderstaande link of klik op de foto.

CASI of gedragsonderzoek uitvoeren?

Wij informeren je graag over de mogelijkheden

Neem contact op