Uw privacy

Click here for English

CHOICE is opgericht in 1995 en gevestigd aan de Sumatrakade 1299, 1019 RM in Amsterdam. Sinds 1995 transformeren wij informatie in ‘insights’ voor onze klanten.

Hierbij hebben wij maar één doel voor ogen: het beantwoorden van de vraag áchter de vraag van onze opdrachtgever. Op deze manier worden ideeën vertaald in producten, in betere service of in hogere (klant)tevredenheid. The Choice is lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA), NIMA en Esomar. De MOA behartigt de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van marktonderzoek. Wij verwerken persoonsgegevens van (ex-)klanten of prospects (in het vervolg aangeduid als “Klant(en)”) en van mensen of organisaties die meedoen aan marktonderzoek (hierna “Respondent(en)”).

Algemeen

CHOICE insights + strategy erkent het belang van informatiebeveiliging en de bescherming van privacy. Daarom conformeren wij ons waar van toepassing aan de zeven principes van privacy by design (en privacy by default. Om aan te tonen dat CHOICE insights + strategy voldoet aan de meest recente regelgeving, zoals AVG, is ISO27001 geïmplementeerd en een Informatie Security Management Systeem (ISMS) opgezet, bestaande uit een risico beoordeling die weergeeft hoe data wordt gebruikt in onze processen, zijn maatregelen geïmplementeerd die een adequate beveiliging bewerkstelligen van data, en zijn processen aangepast om te garanderen dat data niet langer is opgeslagen dan nodig voor de uitvoering van diensten. Ter verificatie zijn de geïmplementeerde maatregelen en controls vastgelegd in een Compliance verklaring welke op aanvraag beschikbaar is.

Bent u respondent?

Een marktonderzoekbureau verzamelt, analyseert en rapporteert persoonsgegevens (“verwerkt”) voor statistische doeleinden. Vaak geven onze klanten ons het recht om uw gegevens te gebruiken voor het doen van onderzoek, dat wil zeggen: om u uit te nodigen om deel te nemen aan onderzoek voor onze klant. Deze uitnodiging bevat altijd het waarom van het onderzoek, de opdrachtgever, een contactpersoon bij ons én zowel een e-mailadres als een telefoonnummer. Zo kunt u als deelnemer altijd met uw vragen terecht, of als u vragen heeft of uw gegevens gedeeld mogen worden en hoe deze verwerkt worden. In de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, is opgenomen dat wij uw gegevens voor statistische doeleinden mogen gebruiken, ook als deze voor een ander doel zijn verzameld. Dit betekent dat wij uw gegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van u mogen gebruiken voor marktonderzoek. Uiteraard kunt u zich altijd afmelden en is uw deelname altijd op vrijwillige basis. De verantwoordelijkheid voor de juiste verwerking van uw gegevens ligt overigens altijd bij onze klant.

Door de koppeling van uw persoonsgegevens met de antwoorden die u in het onderzoek heeft gegeven, stellen wij bijvoorbeeld vast of mannen in hun oordeel of mening verschillen van vrouwen, welke verbanden er met leeftijd zijn of dat er regionale verschillen zijn. Dit betreft dus uitsluitend verwerking voor statistische doeleinden. De gegevens die worden verzameld zijn gegevens benodigd voor de uitvoering van het onderzoek, niets meer. U zal dus nooit iets ongevraagd aangeboden of toegestuurd krijgen naar aanleiding van het onderzoek.

De verwerking van de gegevens vindt niet langer plaats dan benodigd voor de uitvoering van het onderzoek. Nadien (binnen 3 maanden na afronding van het onderzoek) worden uw persoonsgegevens van onze systemen verwijderd inclusief uit backups. Onderzoek wordt altijd anoniem gerapporteerd. Dit wil zeggen dat de gerapporteerde uitkomsten nooit naar individuele personen zijn te herleiden, tenzij hier uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven. Wanneer wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, bent u geïnformeerd over voor wie en waarom. Om uw gegevens te beschermen tegen ongewenst en onrechtmatig gebruik zijn uitgebreide maatregelen genomen.

Jongeren jonger dan 15 benaderen wij nooit rechtstreeks voor deelname aan een onderzoek. Bij onderzoek onder jongeren jonger dan 15 wordt eerst de ouders en/of verzorgers om toestemming tot deelname gevraagd.

Bent u klant?

Dan verwerken uw uw persoonsgegevens voor onze eigen marketing- en verkoopdoeleinden. Hierbij kunt u denken aan (digitale) nieuwsbrieven, whitepapers, (digitale) dm’s over onze onderzoeksproducten en diensten. Met het verzamelen van uw gegevens, gaat u akkoord met onze voorwaarden, en belangrijker, geeft u ons het recht om onze eigen marketing- en verkoopdoeleinden te ontplooien op uw persoonsgevens (niet op die van de klant van onze klant; de opdrachtgever). Uw gegevens worden direct bij u verzameld, worden door ons bewaard in ons CRM op servers in de EU en gebruikt voor eerdergenoemd doel. Indien u dit niet langer wenst, kunt u zich eenvoudig afmelden via de ‘afmeld’-link in de digitale nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar afmelden@thechoice.nl. Ook is het mogelijk om de gegevens die wij van u bewaren in te en te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Als u werkzaam bent bij een bedrijf, instelling of organisatie die klant van ons is, verwerken wij uw gegevens uit hoofde van de overeenkomst, om onze onderzoeksproducten en/of diensten te kunnen verlenen. Uw gegevens maken op dat moment deel uit van de projectadministratie (onderdeel van ons CRM-systeem), en worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van het onderzoek. Indien u dit niet langer wenst, kunt u zich eenvoudig afmelden door een mail te sturen naar afmelden@thechoice.nl. Ook is het mogelijk om de gegevens die wij van u bewaren in te en te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Aanpassingen

Dit document wordt soms aangevuld en gewijzigd bij wijzigingen in onze organisatieprocessen, bij wijzigingen in de wetgeving of bij onvolkomenheden. Het is daarom aan te bevelen, regelmatig dit document te raadplegen. De datum van de laatste aanpassing staat altijd boven aan het document vermeld.

Contact

Bij vragen over uw privacy of uw gegevens kunt u contact opnemen via vragen@thechoice.nl of bellen met 020-5210660.