BPD Property Development

Woonwens maar dan anders, creatiever

type onderzoek

 • behoefte onderzoek
 • doelgroep onderzoek
 • new business development
 • woonwensen

aanpak

 • kwantitatief online onderzoek
 • kwalitatieve focusgroepen
 • bus safari
 • whatsapp survey

deliverables

 • visual insights
 • to-the-point rapport
 • woon proposities
choice-insights-strategy-bpd-woonwensenonderzoek

Challenge

CHOICE is door BPD gevraagd een woonwensenonderzoek uit te voeren met creatieve elementen. Krapte op de woningmarkt én de ambitie om woningbouw consumentgericht te realiseren, dwingt BPD actuele inzichten te hebben van de woonwensen van allerhande doelgroepen.

BPD houdt zich bezig met één van de primaire levensbehoeften: wonen. Eén van de pijlers van BPD is het centraal stellen van bewoners. Door voortdurend marktonderzoek en klantcontact houdt BPD intensief voeling met de markt. Zo weet zij altijd precies wat de woonwensen zijn en welke woonwensen in de toekomst belangrijk worden voor gebiedsontwikkeling.

Solution

CHOICE heeft een uitgebreid onderzoekstraject uitgevoerd. Met de insights en keuzes heeft BPD een onderscheidende en fact based Woonvisie voor Amsterdam kunnen ontwikkelen.

Dit woonwens-traject bij CHOICE bestond uit een online woonwensenonderzoek onder doelgroepen als young professionals, jonge gezinnen, singles, starters, afgewisseld met agile groepsdiscussies. Als afsluiting is een 'Creating Living Environments'-safari opgezet langs bestaande (nieuw)bouwprojecten. Tijdens de tour zijn WhatsApp opdrachten uitgevoerd en de woonprojecten mondeling uitgediept.

De slimme en creatieve combinatie van technieken bieden BPD de mogelijkheid om de woningbouwopgave consumentgericht te realiseren. Door de vele woonwens-trajecten die CHOICE heeft uitgevoerd, kunnen wij voor ieder toekomstig project een benchmark bieden.

CHOICE is preferred research partner van BPD.

Website Woonwensenonderzoek:
open in nieuw venster
contactpersonen:

Ook een woonvisie ontwikkelen?

Maak het fact based en insights driven

Klik hier voor meer info