Kennisnet

Hoe ver zijn scholen met privacy?

type onderzoek

 • marktanalyse
 • informatiebeveiliging
 • privacy onderzoek

aanpak

 • kwantitatieve enquête
 • predictive analysis

deliverables

 • powerpoint rapport
 • online portal
 • dataset
CHOICE-Insights-Monitor-IBP-Kennisnet

Challenge

Mei 2018. AVG. Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad willen inzicht in de stand van zaken in het onderwijs over de nieuwe privacywetgeving. CHOICE deed onderzoek.

Kennisnet ondersteunt schoolorganisaties en -besturen bij ict en ook bij informatiebeveiliging en privacy (IBP). Gedegen en onderbouwd inzicht in de stand van zaken rond IBP ontbreekt: hoe ver zijn scholen? In welke tempo werken zij aan IBP? Is aanvullende ondersteuning nodig?

Reden voor Kennisnet om in samenwerking met de PO-raad en de VO-raad de monitor IBP in het leven te roepen, een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de stand van zaken rondom IBP in het onderwijs.

Solution

Als preferred partner van Kennisnet hebben wij onze visie van smart research op deze monitor neergelegd. In onze visie dient een monitor niet alleen te beschrijven maar ook te verklaren en idealiter te voorspellen.

Door niet alleen de stand van zaken rondom IBP in het onderwijs te beschrijven, maar via slimme analyses ook te verklaren, wordt het mogelijk aan te geven aan welke knoppen Kennisnet, en de PO- en VO-raad kunnen draaien om:

 • de effectiviteit van het ingezette beleid te vergroten
 • de domeinen te identificeren waar extra voorlichting de meeste impact heeft, en zo:
 • de huidige situatie te versnellen of bij te sturen


De IBP Monitor is uitgevoerd onder ruim 1.600 schoolbestuurders, directeuren, schoolleiders, onderwijs-/afdelings-/bouwcoördinatoren, sectieleiders, docenten en leerkrachten in het voortgezet en basisonderwijs.

Hiermee heeft Kennisnet een slim instrument voor inzicht in hoe ver scholen zijn, en ook om efficiënter en effectiever de beschikbare middelen in te kunnen zetten. Ook kan Kennisnet met de IBP Monitor een toekomstscenario schetsen van de voortgang van IBP in het onderwijs en welke acties welk effect gaan hebben.

contactpersonen:

Onderwijsonderzoek?

Wij kennen het onderwijs

meer info