Vereniging Eigen Huis

Via gamification beleidsinfo én content?

type onderzoek

  • woningmarktonderzoek
  • doelgroep onderzoek

aanpak

  • kwantitatief online onderzoek
  • doelgroep onderzoek
  • gamification

deliverables

  • gamification
  • to-the-point rapport
  • redactionele input

Challenge

Eigen Huis wilde inzicht in de kennis van huiseigenaren over het koopcontract. CHOICE ontwikkelde een op gamification gebaseerde aanpak.

Vereniging Eigen Huis behartigt de belangen van bijna 800.000 huisbezitters in Nederland. Zij ondersteunt de leden bij het kopen en het duurzaam en betaalbaar houden van de eigen woning. Van gratis telefonisch advies tot grote juridische zaken tegen een scherp tarief.

Eigen Huis Juridische service ontving meer en meer vragen over het koopcontract. Een van de doelstellingen van Eigen Huis is de positie van huiseigenaren te versterken ondermeer door informatie en voorlichting. Voor een artikel in het Eigen Huis Magazine wilde Vereniging Eigen huis inzicht in de kennis van huiseigenaren over het koopcontract.


Solution

CHOICE ontwikkelde een afwisselende online kennisquiz met gamification elementen: een doordachte puntentelling, de eigen score in vergelijking met alle respondenten én de juiste antwoorden.

Deze strategie resulteerde ook bij de respondenten in de bewustwording dat zij minder goed geïnformeerd waren dan ze dachten én in kennisoverdracht. Daarnaast is ook een groep 'vastgoedprofessionals' toegevoegd als 'controlegroep'.

De uitkomsten zijn ingezet voor een groot artikel in het Eigen Huis Magazine met het doel huiseigenaren bewust te maken en te informeren.

"Die quiz is erg leuk gedaan! Dit voegt echt iets toe en maakt het voor respondenten veel leuker om in te vullen."

Marktonderzoeker Vereniging Eigen Huis

contactpersonen:

Gamification-opties in jouw onderzoek?

Meer weten?

Klik hier