Voedingscentrum

Leren kinderen van een VR game?

type onderzoek

  • jongerenonderzoek
  • concepttest
  • pre- en posttest

aanpak

  • chat survey
  • behavioral analytics
  • effectmeting
  • face-to-face interviews

deliverables

  • inzicht in potentie educatieve VR-game
  • fine-tunen opzet VR-game
  • geïntegreerde kwali & kwanti insights

Challenge

Voor het Voedingscentrum heeft CHOICE hun educatieve VR-game ‘Smikkel’ getest. Smikkel is een game om de kennis van en over de Schijf van Vijf bij kinderen tussen de 8 en 12 jaar te verbreden, te verdiepen en hen (leren) gezondere keuzes te laten maken.

Het Voedingscentrum informeert over en stimuleert tot een gezonde en meer duurzame voedselkeuze. De interactieve educatieve game ‘Smikkel’ wil kinderen leren over het verschil tussen producten wel en niet in de Schijf van Vijf, kinderen laten ervaren dat zij een keuze hebben en ze bewust maken dat keuzes effect hebben op hun lichaam en hoe zij zich voelen.

Voedingscentrum wenste de VR-game gedegen te evalueren; Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de VR-game om de leerdoelen te realiseren, in de game-beleving en in de waardering voor de game door kinderen én ouders.

Solution

CHOICE heeft kinderen face to face bevraagd via onze Joyce chat survey, voor het Voedingscentrum omgezet in een 'Smikkel'-versie. Door de kinderen voorafgaand aan en direct ná het spelen te bevragen, is het effect van de VR-game vastgesteld: de bewustwording van voedselkeuzes op het lichaam en de kennis én attitude als het gaat om de gezonde keuzes binnen de Schijf van Vijf. Ook zijn de ouders bevraagd hoe zij hun kinderen voorlichten over gezonde voeding en het maken van gezonde voedingskeuzes.

Het onderzoek heeft bevestigd dat 'Smikkel' een effectief instrument is om kinderen meer te leren over en bewuster te maken van het effect van gezonde en meer duurzame voedselkeuzes. De concrete verbeterpunten, zowel inhoudelijk als in de vormgeving maken het mogelijk om de game door te ontwikkelen en nog beter aan te laten sluiten op de belevingswereld van de kinderen.

De gerapporteerde enthousiaste reacties van kinderen én ouders maakt dat het Voedingscentrum inmiddels ook naar andere locaties kijkt om meer kinderen de VR-game 'Smikkel' te laten ervaren!

"Wow, wat een toffe tool is Joyce! De look & feel en de persoonlijke chat is super, vooral voor kinderen"

Communicatie adviseur

contactpersonen:

Ook je concept nader optimaliseren?

CHOICE Concepttest

Klik hier voor vrijblijvende offerte