Pers: Iene Miene Media

vrijdag 27 maart 2020

Voor Netwerk Mediawijsheid heeft CHOICE voor de 4e keer het Iene Miene Media onderzoek uitgevoerd. Het zijn ongewone tijden en de maatregelen tegen corona zorgen voor uitdagingen bij iedereen. In veel jonge gezinnen zal flink gebruikgemaakt worden van media. Hoe kun je de mediaopvoeding ook in deze tijden aanpakken?​ Lees hieronder het persbericht.

Het zijn ongewone tijden en in veel jonge gezinnen wordt er flink gebruikgemaakt van media. Gemiddeld driekwart van de ouders worstelt met de mediaopvoeding van hun jonge kind. Zo blijkt uit het nieuwe Iene Miene Media-onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in het kader van de Media Ukkie Dagen (27 maart t/m 3 april).

Jonge kinderen besteden per dag gemiddeld een uur en drie kwartier aan beeldschermen, tegenover nog geen half uur aan lezen. Acht op de tien ouders vragen zich dan ook af wat een gezonde schermtijd is. En evenveel ouders worstelen met de vraag hoe ze hun kind iets anders kunnen laten doen dan beeldschermen gebruiken. Verder vragen ouders zich af hoe ze hun eigen mediagebruik kunnen beperken als voorbeeld voor hun kind. De helft van de ouders (50%), en dan met name hoogopgeleiden (62%), gelooft dat ze met het eigen beeldschermgebruik veel invloed hebben op hun kind.

Maar mediaopvoeding is meer dan het bepalen van de hoeveelheid schermtijd. Ouders en opvoeders zouden meer tijd kunnen besteden aan het kiezen van de inhoud en het begeleiden van hun kind. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat bewust samen media gebruiken minder vaak voorkomt ten opzichte van andere opvoedstrategieën. Nog niet eens de helft van de ouders (48%) kijkt regelmatig mee met de filmpjes die het kind kijkt of kiest regelmatig samen met het kind leuke websites of apps (42%). Dat is een gemiste kans, want juist een goede begeleiding is essentieel om jonge kinderen te laten leren van beeldschermen.

Onderzoeker prof. dr. Peter Nikken: “Het is goed als ouders zoveel mogelijk bewust en samen met hun kind media gebruiken, want een goede begeleiding kan juist de leereffecten van beeldschermen voor jonge kinderen helpen vergroten. Als ouder denk je uiteraard na over hoe lang je kind media kan gebruiken en hoe je dat kunt controleren. Maar ook wat het kind met media doet en hoe je daarbij als ouder betrokken kunt zijn is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Juist in deze tijd, nu kinderen extra veel thuis zijn, is het goed als ouders hun kind bij mediagebruik steunen en tegelijk ook andere dingen samen doen voor de balans. Ga naar buiten als dat kan, laat kinderen meehelpen bij het koken, lees samen boekjes of speel samen spelletjes.” 

7 herkenbare opvoedvragen over media beantwoord

Om extra aandacht te vragen voor mediaopvoeding en ouders te helpen, geven professionals tijdens de Media Ukkie Dagen betrouwbare tips en informatie over mediawijsheid in de opvoeding. Tijdens de campagne worden zeven herkenbare opvoedvragen uitgelicht en beantwoord. Die zijn samengesteld met de kennis van Opvoeden.nl, Mediaopvoeding.nl, de GroeiGids en het Iene Miene Media-onderzoek.

Boek, site, app: samen spelen op het web

Tijdens de Media Ukkie Dagen (27 maart tot en met 3 april 2020) wordt aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot en met 6 jaar. Je kunt de campagne online vanuit huis volgen via Mediaukkiedagen.nl. Voor veel kinderen is de extra schermtijd thuis een feest, maar als ouder of opvoeder wil je straks ook weer soepel terug naar de ‘gewone’ situatie. Hoe kun je in alledaagse én buitengewone tijden omgaan met media binnen de opvoeding? Welke boekjes, films en spelletjes zijn geschikt voor een baby of peuter? Hoe wissel je het leren en spelen af, met en zonder tablet? Waar beleef je met je ukkie samen plezier aan? In deze tijd kunnen ouders en opvoeders samen met hun kind bewust met media aan de slag. Het thema van de campagne is daarom: ‘Boek, site, app: samen spelen op het web’.

Over Iene Miene Media

  • Iene Miene Media is een online onderzoek naar het mediagebruik in gezinnen met jonge kinderen van 0 t/m 6 jaar. 
  • Het Iene Miene Media-onderzoek wordt jaarlijks gepubliceerd bij de start van de Media Ukkie Dagen (dit jaar op 27 maart t/m 3 april). De data zijn verzameld in februari 2020 toen er nog geen bijzondere maatregelen vanwege het coronavirus waren. 
  • Het onderzoek is gehouden onder een representatieve steekproef van 1.010 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 6 jaar in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Netwerk Mediawijsheid door prof. dr. Peter Nikken, lector Jeugd en Media aan Hogeschool Windesheim, en onderzoeksbureau Choice Insights & Strategy. 

Over Netwerk Mediawijsheid

Netwerk Mediawijsheid heeft de missie: ‘Nederland mediawijs’. Met meer dan 1000 aangesloten organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen werkt het netwerk aan een Nederland waarin iedereen mediawijs is – of bezig is dat te worden. Want mensen die mediawijs zijn, kunnen zich gemakkelijker en zekerder bewegen in een samenleving waarin (online) media een steeds grotere rol spelen.

Mediawijsheid.nl – De betrouwbare wegwijzer in veilig en slim gebruik van (digitale) media
HoeZoMediawijs.nl – Jeugdwebsite over leuk, veilig en slim gebruik van (sociale) media
Mediawijzer.net – Platform voor mediawijsheidprofessionals

Specifieke doelgroep?

Wij denken graag mee!

Klik hier voor vrijblijvende offerte