Nederlanders positief over houten nieuwbouw

maandag 11 september 2023

CHOICE insights + strategy heeft in opdracht van het Lente-akkoord 2.0 een groot consumentenonderzoek uitgevoerd naar de acceptatie, waardering en (voor)oordelen van houten woningbouw.

De noodzaak en behoefte om te bouwen met een flink lagere milieu-impact zorgt bij bouwers, ontwikkelaars, corporaties en gemeentes voor interesse in houtbouw. Tegelijkertijd moeten er in ons land flink worden bijgebouwd om de woningnood aan te pakken. Om dat voor elkaar te krijgen groeit de aandacht voor industrieel en gestandaardiseerd bouwen. Veel fabrieken die hiermee bezig zijn, werken in meer of mindere mate met hout. Om vraag en aanbod ten aanzien van houten woningbouw op elkaar aan te laten sluiten, is inzicht in de woonwensen en perceptie van de consument cruciaal. Daarom heeft CHOICE in samenwerking met Lente Akkoord 2.0 een groot consumentenonderzoek uitgevoerd onder N=1.091 consumenten met verhuisplannen op de korte en middellange termijn.

Uit het onderzoek blijkt dat 35 procent van de ondervraagden bij een volgende verhuizing een houten nieuwbouwwoning zou overwegen. Dat percentage kan toenemen door goede voorlichting over vermeende nadelen van houtbouw.

Met deze grote steekproef en de gerichte vraagstelling ontstaan er interessante nieuwe inzichten en daarmee een indruk over wat de perceptie is bij de eindgebruiker. Allerlei partijen zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwers kunnen daar hun voordeel mee doen.

Pablo van der Lugt, onderzoeker aan de TU Delft en houtbouwexpert

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Lente Akkoord 2.0 samen met een groep voorlopers op het gebied van duurzaam bouwen en woningbouw - AM, BPD, Amvest, Dura Vermeer en Syntrus Achmea. De resultaten van het onderzoek, aangevuld met literatuuronderzoek en een aantal interviews met bewoners van houten woningen en aanbieders van houten woonproducten, is samengebracht in een white paper. De whitepaper is via onderstaande link te downloaden.

Eigen woningmarktonderzoek uitvoeren?

Wij informeren je graag over de woonconsument!

Neem contact op