Hunkemöller International

Voorspellen van de tops én flops

type onderzoek

 • product onderzoek
 • haalbaarheidsonderzoek
 • prijsonderzoek
 • internationaal onderzoek

aanpak

 • responsive survey
 • behavioral analytics
 • dummy webshop
 • wisdom of crowds

deliverables

 • topline rapport
 • summary per product
 • ranking tops & flops

Challenge

Sinds 2010 meet CHOICE de nog te produceren collecties van Hunkemöller. Van trend en idee naar een collectie is een complex, langdurig en kostbaar proces. Collecties worden een jaar vantevoren getest en geproduceerd.

Daarom wil Hunkemöller voorafgaand aan de sign off van het definitieve ontwerp, de te bestellen aantallen en de verwachte verkoop inzicht in de kans op succes van het product. En welke prijs is men bereid te betalen?

De resultaten moeten betrouwbare sturing geven aan design, inkoop, productie, sales én marketing. Klopt het design? Wat niet? Welk aantal moeten we produceren van welk product? Op welk prijspunt?

Solution

CHOICE ontwikkelde voor Hunkemöller een omgeving waarin de doelgroep op een speelse manier haar mening over de producten kan geven. Uitgangspunt is de wisdom of crowds gecombineerd met behavioral analytics.

Hiervoor is een omgeving ontworpen met de look & feel en beleving van de webwinkel. Hierin wordt niet gevraagd of ze dit product zouden kopen, maar wordt dit vastgelegd door meerdere beslismomenten te digitaal te observeren en registreren. En dat met duizenden respondenten per land, in meerdere landen en voor meer dan 50 producten per wave.

In totaal heeft CHOICE al duizenden producten van Hunkemöller op deze manier getest onder honderduizenden respondenten.

De uitkomst van het onderzoek is inzicht in de commerciële kansen, de prijsstelling en de design likes en dislikes per product. Dit geeft de verschillende afdelingen van Hunkemöller de essentiële zekerheden bij de finale sign off van iedere nieuwe collectie.