Pers: Onderzoek naar deelvervoer

maandag 28 juni 2021

Onderzoek naar deelvervoer onder Amsterdammers, forenzen en dagjesmensen uitgevoerd door CHOICE insights + strategy in opdracht van gemeente Amsterdam

16% van autobezitters overweegt auto te vervangen door deelvervoer en kostenbesparing grootste voordeel deelvervoer

Amsterdammers zijn een stuk positiever over deelvervoer dan dagjesmensen en forenzen en kostenbesparing wordt als grootste voordeel gezien. Tevens blijkt dat veel Amsterdammers oude aannames hebben ten aanzien van de beschikbaarheid en de kosten. De gemeente start daarom een campagne om de vele voordelen van deelvervoer onder de aandacht te brengen.

Onderzoek

De gemeente Amsterdam heeft een onderzoek uit laten voeren door onderzoeksbureau CHOICE onder Amsterdammers, dagjesmensen en forenzen. Duidelijk is te zien dat Amsterdammers een stuk positiever zijn over deelvervoer (49%), dan dagjesmensen (36%) en forenzen (32%). Een grote groep Amsterdammers staat nog neutraal tegenover deelvervoer (37%). Maar liefst 16% overweegt om zijn auto te vervangen door deelvervoer. Kostenbesparing (39%), gemak (25%) en milieuvoordelen (19%) zijn de belangrijkste voordelen van deelvervoer. En ook de komst van mobiliteitshubs, MaaS (mobility as a service) apps en meer inzicht in huidige autokosten zijn redenen om te kiezen voor deelvervoer. De oude aannames dat de kosten hoog zijn en de beschikbaarheid beperkt is, zien Amsterdammers als nadelen van deelvervoer.

Campagne

De campagne maakt de Amsterdammer duidelijk dat er vele voordelen zijn als het gaat om deelvervoer. Rijd je minder dan 10.000 kilometer per jaar? Dan is een deelauto bijvoorbeeld al snel goedkoper. En het levert ook een hoop minder gedoe op. Je hoeft geen verzekering meer af te sluiten, geen APK te regelen, of te sparen voor een nieuwe auto. Bovendien nooit meer bandenplakken of de auto wassen of stofzuigen. Daar komt nog bij de vrijheid van keuze uit een ruim aanbod van fietsen, scooters en auto’s, een betere bereikbaarheid in de stad en een schonere lucht omdat veel deelvervoer elektrisch is. Maar ook meer ruimte op straat, want als we fietsen, scooters en auto’s met elkaar delen zijn er simpelweg minder vervoersmiddelen nodig. Een deelauto vervangt bijvoorbeeld tot wel 10 privéauto’s en een privéauto staat gemiddeld 23 uur per dag stil.

Beschikbaarheid flink toegenomen

Het afgelopen jaar is het aanbod van deelvervoer in de stad flink toegenomen. Het aantal deelauto’s in de openbare ruimte is gestegen van 1250 naar bijna 2000 en de verwachting is dat dit jaar nog honderden deelauto’s bij komen. Daarnaast kun je dagelijks kiezen uit zo’n 750 deelauto’s van Amsterdammers die hun eigen auto delen. Sinds vorig jaar zomer rijden er als experiment 700 deelscooters door de stad en vanaf 15 juni komen daar, ook als onderdeel van een experiment, stapsgewijs 1300 deelfietsen en 100 buurtbakfietsen bij.

Overlast beperken
Amsterdam maakt goede afspraken met de aanbieders van de deelfietsen, deelscooters en deelauto’s om er voor te zorgen dat vraag en aanbod in balans blijven en de overlast beperkt. De fietsen beschikken bijvoorbeeld over specifieke parkeerplekken, zodat ze niet door de stad zwerven. De scooteraanbieders waarschuwen hun gebruikers als ze verkeerd parkeren en sluiten het account af na drie keer fout parkeren.

Meer informatie over het onderzoek: Rapport Deelvervoer Amsterdam-CHOICE

Over het onderzoek

In opdracht van gemeente Amsterdam heeft CHOICE Insights + Strategy een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar (deel)mobiliteitsgedrag onder Amsterdammers, forenzen en dagjesmensen. Het onderzoek geeft antwoord op de centrale vraagstelling: Op welke wijze kan Gemeente Amsterdam de mobiliteitstransitie van bezit naar gebruik versnellen? 

Het kwantitatief onderzoek is uitgevoerd middels een online survey onder N=1.206 Amsterdammers, N=403 forenzen en N=718 dagjesmensen. Het veldwerk is uitgevoerd in november - december 2020. Na afloop van het kwantitatieve onderzoek hebben verdiepende kwalitatieve focusgroepen plaatsgevonden.


Mobiliteitsonderzoek uitvoeren?

Wij staan voor je klaar!

Klik hier voor een intake gesprek